Afbeelding
A destroyed car at dusk

AXA Belgium wil tegen eind 2026 CO2-uitstoot van haar voertuigherstellingen met 25% verlagen met de Eco Repair Score®

Begin dit jaar werd de Eco Repair Score® gelanceerd: een tool gemaakt door expertisebureau Vonck en onafhankelijke onderzoeksinstelling VITO, waarmee een duurzaamheidsscore (van A tot E) gegeven wordt aan voertuigherstellingen, én ook de milieu-impact meetbaar uitgedrukt wordt. AXA Belgium is de eerste verzekeringsmaatschappij die de berekeningstool nu op grote schaal toepast.

Jaarlijks worden in België zowat 1 miljoen voertuigen hersteld aan koetswerk of zware schade. Onderdelen worden vaak gemakshalve vervangen in plaats van hersteld, en ook de impact op het milieu verschilt significant naargelang de herstelmethode. Kan het ook anders? Het antwoord huist in de Eco Repair Score®, die aan elke herstelmethode een wetenschappelijk verantwoorde duurzaamheidsevaluatie kan geven.

De Eco Repair Score® is een laagdrempelige berekeningstool die een duurzaamheidsscore (van A tot E) toekent aan voertuigherstellingen en ook de milieu-impact meetbaar uitdrukt. Het is m.a.w. een maat voor de milieuvriendelijkheid waarmee de aanrijdingsschade aan een voertuig hersteld kan worden. De tool kan gebruikt worden door consumenten, herstellers, verzekeraars, overheden én beleidsmakers.

Belgische innovatie met Europese ambities

De Eco Repair Score® werd ontwikkeld door expertisebureau Vonck en de onafhankelijke onderzoeksinstelling VITO, i.s.m. oa. AXA Belgium. Als grootste autoverzekeraar in België wil AXA de ontwikkeling van de Eco Repair Score® ondersteunen en door haar erkende herstellers laten gebruiken in haar zowat 100.000 schadedossiers per jaar. AXA Belgium wil zo de uitstoot gelinkt aan haar voertuigherstellingen met 25% verlagen tegen 2026. Dat staat gelijk aan 5.000 ton CO2, of de jaarlijkse uitstoot van 1.500 wagens met een klassieke verbrandingsmotor.

“Als marktleider in autoverzekeringen registreren wij jaarlijks ruim 100.000 voertuigherstellingen. AXA wil al jaren herstellingen verduurzamen, dus zijn we meer dan enthousiast om de Eco Repair Score® als oplossing te kunnen aanbieden om, waar mogelijk, de meest duurzame herstelling aan te moedigen. Dankzij de Eco Repair Score® bieden we nu onze klanten en partners de mogelijkheid om de ecologische voetafdruk van hun voertuigherstellingen nauwkeurig te berekenen, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken.”
Audrey Amiot, Chief Operating Officer bij AXA Belgium:

Nergens ter wereld bestaat dergelijke berekeningstool. Tegen 2027 wil de Eco Repair Score® uitgegroeid zijn tot de Eco Repair Index of de standaard voor heel Europa. Niet alleen voor de milieu-impact van de herstelling van koetswerkschade maar ook voor het onderhoud van voertuigen.

"Milieu is voor onze leden een belangrijke pijler waar al jaren sterk wordt op ingezet. Enerzijds door investeringen in milieuvriendelijke uitrusting zoals zonnepanelen, waterrecuperatie of spuitcabines, anderzijds door het aanbieden van opleidingen en bijscholingen voor medewerkers in nieuwe hersteltechnieken, zoals smart en spotrepair. Terwijl de huidige initiatieven zich louter toespitsen op productie (bv. Circular Cars Initiative van het Wereld Economisch Forum), recyclage (bv. Febelauto) en emissies tijdens gebruik (Ecoscore van VITO), komt de Eco Repair Score® tegemoet aan de noodzaak om de milieu-impact van voertuigherstellingen meetbaar te verminderen op basis van zoveel mogelijk impactcriteria. Uiteraard blijft het daarbij ontzettend belangrijk voor ons dat herstellingen telkens op een correcte manier worden vergoed en dat de richtlijnen van de constructeurs worden gevolgd inzake veilige herstellingen."
Dirk Laenen, voorzitter Febelcar, de Belgische federatie van koetswerkherstellers

Hoe werkt de Eco Repair Score®?

De Eco Repair Score® steunt op een algemeen aanvaarde en wetenschappelijk onderbouwde beoordelingsmethodologie, die maakt gebruik van een betrouwbare en geverifieerde databank. De score wordt bepaald door een levenscyclusanalyse (LCA) van de herstelling van voertuigschade die werd veroorzaakt door een aanrijding. Daarnaast wordt de score ook berekend op basis van een rekenmodel, met daarin gegevens over herstellingen (van 40 onderdelen die bij een aanrijding het vaakst beschadigd worden), en de verwerking van 18 milieu-impactcategorieën (w.o. de CO² uitstoot). Het rekenmodel houdt rekening met volgende belangrijke factoren:   

  • de gekozen herstelmethode (vervangen of herstellen, of beide)
  • de vervaardiging van nieuwe onderdelen, producten en hun verpakkingen
  • het transport van onderdelen en producten naar de hersteller (ecologische voetafdruk)
  • het spuitwerk van onderdelen
  • de recyclage van onderdelen, producten en hun verpakkingen na de herstelling
  • het energieverbruik van de herstelwerkplaats

Over Expertisebureau VONCK

Expertisebureau Vonck uit Beveren is actief in de expertise van voertuigen en werktuigen met schadebegroting, waardebepaling, doorgedreven technisch onderzoek, reconstructie van verkeersongevallen en fraudeonderzoek. Sinds de oprichting in 1993, is Expertisebureau Vonck uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers actief op de Belgische markt. Info: https://vonck-expertise.com.

Over VITO

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksinstelling op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling, met als doel de transitie te versnellen naar een duurzame wereld. VITO geeft wetenschappelijk advies aan overheden en bedrijven over onder andere de implementatie van circulaire strategieën. Info: https://vito.be