cat-a-to-e

Eco Repair Score®

Proszę sprawdzić, jaki wpływ na środowisko ma lub będzie mieć naprawa Państwa pojazdu.
Obliczenie wpływu na śwodowisko

Jak dokonywać ekologicznych wyborów przy naprawie swojego pojazdu

Skala Eco Repair Score® pozwala zmierzyć wpływ naprawy pojazdu na środowisko za pomocą jednej oceny.

Powstała bowiem w odpowiedzi na potrzebę zmniejszenia negatywnego wpływu napraw na środowisko w sposób, który będzie możliwy do zmierzenia.

Dzięki Eco Repair Score® organy władz, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, warsztaty samochodowe i eksperci motoryzacyjni mogą z większą dokładnością definiować, realizować i raportować swoje cele w zakresie wpływu napraw na środowisko.

Oprócz tego każdy konsument, który obliczy dla siebie ocenę w skali Eco Repair Score®, będzie mógł dokonywać bardziej świadomych i ekologicznych wyborów przy naprawie swojego pojazdu.

Obraz
a man standing behind a crashed car, taking a picture with a phone
Icon of a piece of paper with checkboxes on it

Jak obliczana jest ocena w skali Eco Repair Score®?

ss

Eco Repair Score®: korzyści dla każdego

Oblicz swoją ocenę w skali Eco Repair Score®

Chcieliby Państwo obliczyć Eco Repair Score® dla swojego samochodu? Za pomocą naszego poręcznego kalkulatora obliczą Państwo, jaki wpływ na środowisko ma lub będzie mieć naprawa Państwa pojazdu.

Obliczanie oceny