Visie 2027 door Eco Repair Score®

Een langere levensduur van voertuigen en hun onderdelen is vanuit het oogpunt van duurzame productie van essentieel belang. Dit zal echter alleen effect hebben als de consumenten in staat worden gesteld om milieuvriendelijke keuzes te maken. Tot nu toe werden de kosten van het herstel van een door aanrijding veroorzaakte voertuigschade alleen in euro's geraamd.

 

Om de milieu-impact - en dus de milieuvriendelijkheid - van een voertuigherstelling te meten, hebben Eco Repair Score nv en VITO nv de Eco Repair Score® ontwikkeld. Deze baanbrekende berekeningsmethode is gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA) van het herstel van de koetswerkschade aan een voertuig.

De Visie 2027: Eco Repair Score® stelt Europese consumenten in staat goed geïnformeerde herstelkeuzes te maken

De betrokkenheid van de consument bij de transitie naar een circulaire economie moet dringend worden vergroot.
 

Tegen 2027 verwachten we dat de Eco Repair Score® is uitgegroeid tot een industriebreed scoresysteem voor de milieu-impact van de herstelling van koetswerkschade en het onderhoud van voertuigen, zodat alle Europese consumenten beter geïnformeerde en meer milieuvriendelijke reparatiekeuzes kunnen maken.
 

In dit beoogde scenario steunt de Eco Repair Score® op een algemeen aanvaarde, wetenschappelijk onderbouwde beoordelingsmethodologie en maakt het gebruik van een betrouwbare en geverifieerde databank. De betrokken partijen in de sector van de herstelling van koetswerkschade en het onderhoud van voertuigen gebruiken een reeks tools om de milieu-impact van hun activiteiten te bewaken en te verminderen.

Afbeelding
A destroyed car at dusk